Information om Fjärran Höjderbadets behandling av dina personuppgifter (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kundnummer, för- och efternamn, personnummer/födelsedatum, mobilnummer, adress, mailadress, bankkonto, fotografi, statistik osv. Vi sparar även information om din aktivitet, till exempel om (din aktivitet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i.)

Syftet med en sådan behandling är att kunna leverera den tjänst vi erbjuder. Vi använder också uppgifterna för uppföljning av kultur- och fritidsnämndens mål och statistik.

Vi har fått dina uppgifter från då du köpte ett badkort, träningskort eller någon annan tjänst hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen bygger på ett avtal. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för systemutveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden i Gävle, kultur-fritid@gavle.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@gavle.se eller ringa kommunväxeln 026-17 80 00 och be om dataskyddsombudet. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kultur & fritid Gävle
Fjärran Höjderbadet


  Skriv ut/Tipsa andra om den här sidan  

  • Facebook
  • del.icio.us
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!