Vi har öppet som vanligt, men är extra försiktiga. Vi ska vara rädda om oss själva och varandra, och genom att följa några enkla förhållningsregler gör vi en gemensam insats för att minska risken för smittspridning.

Vi som jobbar på Fjärran Höjder:

 • går inte till jobbet om vi har förkylningssymtom som hosta, feber eller andningssvårigheter
 • är noggranna med vår handhygien
 • gör extra insatser på städningen och desinficerar utsatta ytor ofta
 • har ställt in alla egna gruppaktiviteter under vårterminen (babysim, vattengymnastik, aufguss)
 • har låst skåp för att minska antalet personer i våra omklädningsrum
 • har stängt av ångbastun och begränsar antalet personer i basturummen för att minimera risk för spridning, vi har säkerställt att temperaturen är 80 grader.
 • Vi erbjuder inga badleksaker

Vi ber dig som gäst att:

 • stanna hemma om du har förkylningssymtom som hosta, feber eller andningssvårigheter
 • använda den handsprit som finns i vår reception och i övrigt ha en god handhygien
 • hålla avstånd
 • du inte besöker oss om du tillhör någon riskgrupp (till riskgrupper hör personer över 70 år samt de som har bakomliggande sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes) eller nyligen varit utomlands och blivit satt i karantän av din arbetsgivare som en säkerhetsåtgärd.
 • ta inte med flytleksaker till oss.
 • duscha och byt om hemma om du enbart ska bada utomhus. Det finns utomhusduschar och två bås att byta om i om man så vill. Håll avstånd även på våra gräsytor!

 

Regeringens beslut gällande sammankomster och offentliga tillställningar
Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis bibliotek, simhallar  privata fester, företagsevenemang och liknande,inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Källa: MSB/Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/polisen-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar

 

Folkhälsomyndigheten om Virus
Virus kan smitta vid bad på samma sätt som i andra miljöer där många människor vistas nära varandra. Men virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bassangbad-halsorisker-regler-och-skotsel/

 

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Tyck till

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Fler nyheter