Gävle kommun har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborg smittskyddsenhets rekommendationer beträffande coronaviruset (covid-19). Fjärran Höjderbadet följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset och tar självklart smittspridningen på fullt allvar.  Information om vad som gäller för coronaviruset (covid-19) ges via våra hemsidor där vi enkelt kan hålla informationen uppdaterad.

Här hittar du information om kommunens verksamheter med anledning av coronaviruset (covid-19).

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.
Tyck till

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.
Fler nyheter