Vi öppnar upp anläggningen den 1 juni efter att haft stängt en längre tid på grund av coronapandemin. Beslutet att öppna har tagits i samråd med Region Gävleborg och Länsstyrelsen. 

För att säkerställa ett tryggt besök för samtliga gäster och minimera trängsel och smittspridning har flera åtgärder beslutats utifrån pandemilagen:

  • Besöksantalet är begränsat till 500 personer. Skyltar informerar om maxantal för olika ytor som gymmet, pooler, omklädningsbås och idrottssal. Om anläggningarna når maxantal informeras gäster vid entréerna och på badens webbplatser. Maxantalet kan komma att ändras beroende på aktuellt läge.
  • Vi öppnar en tillfällig entré utomhus vid 10:00 för att minska antalet besökare  vid huvudentrén, vid utomhusentrén kan man betala med Swish eller använda sitt badkort.
  • Alla besökare till anläggningarna uppmanas att duscha och byta om hemma eller utomhus på anläggningarna där omklädningsrum och duschar finns. Gräsmattor kommer kritats upp för att hålla avstånd.
  • Badande gäster, föreningsverksamhet och simskolor får tillgång till bassängerna vid olika tider.
  • Inomhusytor så som relaxavdelning, omklädningsrum, basturum och mindre sociala ytor är stängda.
  • Om man har ett giltigt men pausat bad- eller gymkort och vill återaktivera det så börjar tiden räknas från och med 1 juni 2021. Man kan välja att avvakta med återaktiveringen. Alla kort kommer att återaktiveras automatisk 1 oktober.

Under veckorna 22- 30 kommer familjebadet inomhus vara stängt på grund av bokningar och renovering (ej 25 – metersbassängen). Under perioden uppmanas besökare till att vistas och bada utomhus. Utomhusbadet är öppet till 30 september.  Därefter är vår förhoppning att kunna erbjuda inomhusbad i vanliga former.

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Rapportera brister i digital tillgänglighet
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Tyck till

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Rapportera brister i digital tillgänglighet
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Fler nyheter