NYHETER

2020-09-16

DET HäR GäLLER UNDER HöSTEN 2020

Fjärran Höjder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset (covid-19). Läs här om våra åtgärder.

Läs nyheten
2020-08-25

HöSTENS öPPETTIDER På VALBOBADET

Öppettiderna gäller från 1 september (öppettiderna kan ändras under röda dagar och lov)

Läs nyheten
2020-08-24

HöSTENS öPPETTIDER På FJäRRAN HöJDER

Höstens öppettider börjar gälla 7 september

Läs nyheten

UPPLEV OCH GÖR

INFÖR BESÖKET