Om vattengympan

All verksamhet är inställd tillsvidare, vi uppdaterar informationen på vår hemsida när det blir aktuellt att starta verksamheten igen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och pandemilagen.

Vattengymnastiken genomförs i vår undervisningsbassäng. Vattennivån är 1,35 meter och vattentemperaturen är 34 grader. Under passet använder vi oss av olika redskap som frisbee, korvar, handskar och hantlar.

Vi uppmanar våra deltagare att duscha och byta om hemma för att undvika trängsel i våra omklädningsrum.

Tider för vattengympa

  • Måndagar 12:00-12.45 (vattenträning/stationsträning) (uppehåll v. 44)
  • Tisdagar och torsdagar 06.45-07.30.
  • Onsdagar och fredagar 12.00-12.45 (uppehåll v. 44)

Vid sjukdom försöker vi tillsätta andra instruktörer vilket kan innebära ett nytt träningspass. Ibland kan pass tyvärr behöver ställas in. När det inträffar informerar vi om detta under nyheter på webbplatsen.

Övrig vattengympa sker i regi av Sporthuset, Hjärt- och lungföreningen, Valbo gymnastikförening. För mer information kontaktar du respektive förening.

Om gladgympa

Gladgympa är vattenträning för personer med olika funktionsvariationer. Tillsammans med ledare genomför vi olika lekar, övningar och rörelser i vattnet med redskap. Gladgympa är en skonsam träning för hela kroppen, målet är att alla ska ha roligt och genomföra övningarna så bra som möjligt utifrån egna personliga förutsättningar. Vi önskar att medföljande ledare/personliga assistenter är med i vattnet och hjälper till under träningen om behov finns.

Gladgympan genomförs i undervisningsbassängen och vattentemperaturen är 34 grader.

Ring oss om ni vill delta eller veta mer om gladgympa