Badsäkerhet och livräddning

På Fjärran Höjder har vi badsäkerhet som högsta prioritet. När olyckan är framme har vi utbildade medarbetare som vet hur och vad de ska göra. Vi övar hela tiden med våra säkerhetsrutiner så att du som besökare ska känna dig trygg.

Vi förknippar bad med glädje, lek, motion, rekreation och träning. Vårt badhus är en samlingsplats för människor i alla åldrar och platsen ska vara en trygg plats att vistas på. Med våra badregler vill vi förebygga risken för olyckor.

Vi har alltid utbildade medarbetare på plats och ansvarar för säkerheten vid vattnet men vaktar inte ditt barn. Du som vuxen är alltid ansvarig för barnets säkerhet. Du ska vara i vattnet och nära ditt barn om barnet inte kan simma.  

Vårt huvuduppdrag är att jobba med simskolor i samarbete med Utbildning Gävle som ansvarar för Gävle kommuns verksamheter inom utbildningsområdet. 

Personalen på badet har i uppdrag att hålla i simskola, babysim, genomför livräddningstester, utbildar i Hjärt- och lungräddning (HLR), bevakar bassängerna, svarar på frågor och åtgärdar mindre fel i anläggningen. 

Vi strävar efter målet att alla barn i kommunen ska bli simkunniga.