Kort om Fjärran Höjderbadet

Fjärran Höjderbadet är ett ”året om” bad med inriktning familjebad.

Fjärran Höjder är HBTQ certifierad och jobbar aktivt med att ge ett likvärdigt bemötande till alla oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vi på Fjärran Höjderbadet ser oss som samhällsbärare som arbetar med att öka vattenvanan och simkunnigheten för våra barn och unga som växer upp i Gävle. Vi träffar dagligen barn och unga som på ett eller annat sätt får lära sig att bli vattenvana och som till slut är simkunniga. Det är verkligen något vi är stolta över!

Ägs av Gävle kommun

Fjärran Höjderbadet ägs och drivs av Gävle kommun. I enhetens verksamhet ingår Valbobadet samt Lillhagsbadet (drivs av Lillhagens vänner).

Samarbeten

Fjärran Höjderbadet har ett samarbete med Enheten för Daglig Verksamhet (EDV) i Gävle kommun. Daglig verksamhet är en LSS-insats för personer med olika funktionsnedsättningar. EDV gruppen jobbar klockan 09:00 – 15:00 på vardagar och utför tillsammans med en arbetshandledare fastighetsskötsel som gräsklippning, rensning, plantering, snöröjning med mera.