Kort om Fjärran Höjderbadet

Fjärran Höjderbadet är ett ”året om” bad med inriktning familjebad.

Fjärran Höjder är HBTQ certifierad och jobbar aktivt med att ge ett likvärdigt bemötande till alla oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

På Fjärran Höjder har vi badsäkerhet som högsta prioritet. När olyckan är framme har vi utbildade medarbetare som vet hur och vad de ska göra. Vi övar hela tiden med våra säkerhetsrutiner så att du som besökare ska känna dig trygg.

Personalen på badet har i uppdrag att hålla i simskola, babysim, genomför livräddningstester, utbildar i Hjärt- och lungräddning (HLR), bevakar bassängerna, svarar på frågor och åtgärdar mindre fel i anläggningen. 

Vi förknippar bad med glädje, lek, motion, rekreation och träning. Vårt badhus är en samlingsplats för människor i alla åldrar och platsen ska vara en trygg plats att vistas på. Med våra badregler vill vi förebygga risken för olyckor.

Vi på Fjärran Höjderbadet ser oss som samhällsbärare som arbetar med att öka vattenvanan och simkunnigheten för våra barn och unga som växer upp i Gävle. Vårt huvuduppdrag är att jobba med simskolor i samarbete med Utbildning Gävle som ansvarar för Gävle kommuns verksamheter inom utbildningsområdet. Vi träffar dagligen barn och unga som på ett eller annat sätt får lära sig att bli vattenvana och som till slut är simkunniga. Det är verkligen något vi är stolta över!

Ägs av Gävle kommun

Fjärran Höjderbadet ägs och drivs av Gävle kommun. I enhetens verksamhet ingår Valbobadet samt Lillhagsbadet (drivs av Lillhagens vänner).

Samarbeten

Fjärran Höjderbadet har ett samarbete med Enheten för Daglig Verksamhet (EDV) i Gävle kommun. Daglig verksamhet är en LSS-insats för personer med olika funktionsnedsättningar. EDV gruppen jobbar klockan 09:00 – 15:00 på vardagar och utför tillsammans med en arbetshandledare fastighetsskötsel som gräsklippning, rensning, plantering, snöröjning med mera.

Jobba hos oss

Vi söker regelbundet personal till vikariat och fasta tjänster. Du kan även göra en intresseanmälan om du är intresserad av att vara timvikarie hos oss.

Hitta lediga tjänster och vikariat hos Fjärran Höjderbadet eller gör en intresseanmälan.