Gruppbesök

Vi välkomnar allt från mindre sällskap till större grupper.

På badet har vi ett maxantal badbesökare av säkerhetsskäl. För att säkerställa att ni kan besöka oss ber vi er att boka innan besöket. Alla ledare har ansvar för att gruppens deltagare följer våra badregler. Vi har rätt att neka inträde om du som besökare inte följer våra badregler eller om vi har fullt antal badbesökare.

Allmänna badregler

Vi kräver att ni som grupp har med er ledare som är simkunniga och badar med gruppen under besöket. Vi kräver av säkerhetsskäl att ni har rätt antal ledare med er, är du ensam ledare får du ha med dig fem simkunniga barn, eller tre icke simkunniga barn. Ta gärna del av våra badregler och prata om reglerna med barnen innan besöket. Läs våra allmänna badregler.

Bokning och pris

För mer information kontakta oss via e-post:  fjarranhojderbadet@gavle.se.