Vi ska vara rädda om oss själva och varandra, och genom att följa några enkla förhållningsregler gör vi en gemensam insats för att minska risken för smittspridning. 

Det här gäller för dig som gäst när du besöker oss: 

 •  följ våra anvisningar, håll avstånd, och var noggrann med handhygien och sprita händerna 
 • vänd dig till receptionen vid frågor om våra kort eller kortköp.
 •  du som redan har ett badkort eller som vill betala med Swish kan använda vår utomhusentré, vi informerar när utomhusentrén är öppen och sätter upp skyltar.
 • vi rekommenderar att du undviker att besöka oss om du tillhör någon riskgrupp (till riskgrupper hör personer över 70 år samt de som har bakomliggande sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes) eller nyligen varit utomlands och blivit satt i karantän av din arbetsgivare som en säkerhetsåtgärd
 • du som tillhör någon riskgrupp undviker att köpa badkort tillsvidare
 • stanna hemma om du har förkylningssymtom som hosta, feber eller andningssvårigheter 
 • duscha och byta om hemma innan du besöker oss, detta för att undvika köer vid våra omklädningsbås

 

På badet har vi gjort följande åtgärder kopplat till Covid – 19: 

 • beräknat maxantal för alla ytor och satt upp anslag för att påminna besökare att hålla avstånd 
 • markerat gångstråk inomhus med golvdekaler för att påminna att hålla avstånd.
 • bestämt ett maxantal på 500 personer som får vistas på Fjärran Höjder
 • låst våra omklädningsrum inomhus och byggt fler omklädningsbås utomhus
 • badvärdarna gör extra städinsatser och desinficerar utsatta ytor ofta 
 • vi kommer öppna en tillfällig entré utomhus för att minska antalet besökare vid huvudentrén, där kan man betala med Swish eller använda sitt badkort
 • vi erbjuder inga badleksaker men lånar ut simhjälpmedel
 • stängt av alla basturum, relaxavdelningen och andra ytor där risken för trängsel är stor. 

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Rapportera brister i digital tillgänglighet
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Tyck till

Jag hittar inte det jag letar efter på hemsidan

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Rapportera brister i digital tillgänglighet
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.

Jag har allmänna synpunkter på verksamheten

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om Fjarranhojder.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.
Tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår.
Fler nyheter