Tillgänglighetsredogörelse för Fjärran Höjderbadet

Fjärran Höjderbadet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kan du läsa om hur Fjärran Höjderbadet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Fjärran Höjderbadet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du är missnöjd med hur vi hanterat din synpunkt

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Enstaka bilder kan sakna alternativtext.
 • Enstaka länkar kan stå utan, eller med ofullständigt sammanhang.
 • Enstaka formulär, exempelvis ”Tyck till”, ger statusmeddelanden kan dyka upp utanför fokus, utan att detta automatiskt tydliggörs för hjälpmedel.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar kan ibland vara svår att se.
 • Streckad orange linje runt fokusmarkerade puffar kan ibland vara svår att urskilja från bild.
 • Sidan saknar sökfunktion.
 • Sidan saknar A-Ö lista.
 • Språkbyte anges idag inte för enskilda ord eller fraser.
 • Uppläsande hjälpmedel informerar inte att alternativtexter tillhör bilder.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Enstaka bilder kan sakna alternativtext.
 • Enstaka formulär, exempelvis ”Tyck till”, ger statusmeddelanden kan dyka upp utanför fokus, utan att detta automatiskt tydliggörs för hjälpmedel.
 • Enstaka länkar kan stå utan, eller med ofullständigt sammanhang.
 • I tabeller kan länkar vara svåra att se mot färgad bakgrund.
 • Sidan saknar sökfunktion.
 • Sidan saknar A-Ö lista.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar kan ibland vara svår att se.
 • Streckad orange linje runt fokusmarkerade puffar kan ibland vara svår att urskilja från bild.
 • Uppläsande hjälpmedel informerar inte att alternativtexter tillhör bilder.

Problem vid användning utan hörsel

 • Navigering med tab-tangenten fungerar inte i gallerifunktionen. På väg att åtgärdas.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Navigering med tab-tangenten saknar möjlighet att hoppa över delar i strukturen i exempelvis menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
 • Sidan saknar sökfunktion.
 • Sidan saknar A-Ö lista.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Fokusmarkerad länk med text ”Skip to content” som ger möjlighet att gå direkt till innehållet på sidan är på engelska. På väg att åtgärdas.
 • Saknar sökfunktion.
 • Saknar A-Ö lista.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar kan ibland vara svår att se.
 • Streckad orange linje runt fokusmarkerade puffar kan ibland vara svår att urskilja från bild.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 juni 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Fjärran Höjderbadet.

Senaste bedömningen gjordes den 7 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.